معاونت دانشجویی- پیمانکار طبخ و توزیع غذا
پیمانکار طبخ و توزیع غذا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

وظایف پیمانکار طبخ وتوزیع غذا

 ناظر : رئیس اداره تغذیه جناب آقای سقراط داخلی 2450

تعهدات پیمانکار :

  1. صبحانه در سلف سرویس و در خوابگاهها توزیع میشود و پیمانکار متعهد به انجام امور مربوطه میباشد.
  2. پیمانکار موظف است طبق برنامه غذایی هر روز یک پرس غذا از نهار و شام طبخ شده را بمنظور پاسخگویی به اعتراضات احتمالی دانشجویان در سرد خانه نگهداری نماید.
  3. زمان صرف ناهار بین 15/11 صبح تا ساعت 30/14 و هنگام تحویل شام به خوابگاهها بین ساعت 18تا 19 خواهد بود.
  4. ناهار و شام دانشجویان و نوع غذا از طریق جدولی که از سوی اداره تغذیه اعلام می گردد تعیین و پخت خواهد شد.
  5. پیمانکار موظف است برای توزیع غذای خوابگاهها برای هر ایستگاه توزیع دو نفر نیرو اختصاص و اعزام کند.
  6. ناهار و شام پنج شنبه ها و ایام تعطیل بطور جداگانه (مانند روزهای عادی) طبخ و در خوابگاهها توزیع میشود.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=58.6834.8493.fa
برگشت به اصل مطلب