[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
معاونت دانشجویی::
حوزه معاونت::
مسئولین::
شوراها::
آرشیو خبر::
مستندات::
پیمانکاران::
تسهیلات ::
تماس با ما::
::
تقویم و رویدادها
..

 

دفتر مقام معظم رهبری

AWT IMAGE

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

بنیاد ملی نخبگان

جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
rss

AWT IMAGE

..
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

نشانی:تهران،م رسالت،خ هنگام ،خ دانشگاه علم و صنعت ایران

  تلفن 77491025

  دور نگار 77491233

پیامک 30002351007770

  کد پستی 13114-16846

پست الکترونیک 

sta_AT_iust. ac. ir

..
:: 27/10/90 قیمت غذا در سلف کارمندی بر مبنای گروه کارمندان ::

AWT IMAGE

اطلاعیه

قیمت غذا در سلف کارمندی بر گروه کارمندان(مرد و زن) قرار دادی خدمت معین، کارمشخص، رسمی، پیمانی، کار معین به شرح ذیل می باشد.

نکته: هر کارمند می توانند 2 پرس غذا تهیه نماید به استثنای قرار داد خدمت معین

نوع غذا

قیمت تمام شده

قیمت آزاد

جوجه کباب برنج ایرانی

28500 ریال

36500 ریال آزاد

کرفس سلف

15000 ریال

18000 ریال آزاد

برگ

42000 ریال

56000 ریال آزاد

بختیاری

47000 ریال

63500 ریال آزاد

تاس کباب

29000 ریال

39000 ریال آزاد

شنیتسل مرغ(برنج ایرانی)

30000 ریال

40500 ریال آزاد

عدس پلو سلف

15000 ریال

19000 ریال آزاد

کدو بادمجان

17000 ریال

23000 ریال آزاد

باقلا پلو با گوشت(ایرانی)

68000 ریال

92000 ریال آزاد

سبزی پلو با ماهی(ایرانی)

29000 ریال

39000 ریال آزاد

ماکارونی

17000 ریال

23000 ریال آزاد

چلو خورش لوبیا

15000 ریال

18500 ریال آزاد

کوکو سیب زمینی

15000 ریال

20500 ریال آزاد

کوکو سبزی

15000 ریال

20500 ریال آزاد

کوفته تبریزی

22500 ریال

30500 ریال آزاد

کتلت

20500 ریال

28000 ریال آزاد

کشک بادمجان

12000 ریال

16000 ریال آزاد

قیمه

15000 ریال

18000 ریال آزاد

قورمه سبزی

15000 ریال

18000 ریال آزاد

 

 

 

گروه کارمندی

آبگوشت

50000 ریال

67500 ریال

خوراک بال مرغ

19000 ریال

26000 ریال

خوراک مرغ رژیمی

31000 ریال

41000 ریال

سلف شنیتسل

15000 ریال

26500 ریال

سلف جوجه

15000 ریال

23000 ریال

سلف باقالی پلو با گوشت

15000 ریال

27500 ریال

سلف ماهی

15000 ریال

24000 ریال

خوراک ماهی رژیمی

28500 ریال

39500 ریال

خوراک جوجه رژیمی

25500 ریال

34500 ریال

خوراک سبزیجات

19000 ریال

25000 ریال

سلف چلوکباب

15000 ریال

20500 ریال

سلف لوبیا پلو

15000 ریال

20000 ریال

سبزی پلو با برنج ایرانی

17000 ریال

29000 ریال

قیمه با برنج ایرانی

17000 ریال

28000 ریال

جوجه کباب با برنج ایرانی

17000 ریال

28000 ریال

کوبیده ایرانی

17000 ریال

27000 ریال

زرشک پلو با مرغ سلف

15000 ریال

24000 ریال

سلف برنج ایرانی

17000 ریال

25500 ریال

کباب کتف

24500 ریال

38000 ریال

ته چین

13000 ریال

17500 ریال

میرزا قاسمی

20000 ریال

27000 ریال

مرغ زعفرانی

31000 ریال

41000 ریال

 

گروه دانشجویان دکتر(خواهران؛ برادران)

زرشک پلو با مرغ

25500 ریال

34000 ریال

جوجه کباب

28000 ریال

36500 ریال

کرفس سلف

3500 ریال

18000 ریال

برگ

42000 ریال

56000 ریال

چلو کباب بختیاری

47000 ریال

63500 ریال

تاس کباب

29000 ریال

39000 ریال

شنیتسل مرغ

30000 ریال

405000 ریال

عدس پلو سلف

2900 ریال

3900 ریال

کدو وبادمجان

17000 ریال

23000 ریال

باقلا پلو با گوشت

68000 ریال

92000 ریال

ماهی اساتید

29000 ریال

39000 ریال

ماکارونی

17000 ریال

23000 ریال

چلوخورش لوبیا

3500 ریال

18500 ریال

کوکو سیب زمینی

15000 ریال

20500 ریال

کوکو سبزی

15000 ریال

20500 ریال

کوفته

22500 ریال

30500 ریال

کتلت

20500 ریال

28000 ریال

کشک بادمجان

12000 ریال

15000 ریال

قیمه

3500 ریال

18000 ریال

قورمه

3500 ریال

18000 ریال

آبگوشت

50000 ریال

67500 ریال

خوراک بال مرغ

19000 ریال

26000 ریال

خوراک مرغ رژیمی

31000 ریال

41000 ریال

شنیتسل سلف

4850 ریال

26500 ریال

جوجه سلف

4850 ریال

23000 ریال

ماهی سلف

4850 ریال

24000 ریال

ماهی رژیمی

28500 ریال

38500 ریال

جوجه رژیمی

25500 ریال

34500 ریال

خوراک سبزیجات

19000 ریال

25000 ریال

کوبیده سلف

3500 ریال

20500 ریال

لوبیا پلو سلف

2900 ریال

20000 ریال

زرشک پلو با مرغ سلف

4850 ریال

24000 ریال

 

                  گروه سلف آزاد

زرشک پلو با مرغ

34000 ریال

جوجه کباب

26500 ریال

کرفس سلف برنج ایرانی

27000 ریال

برگ

56000 ریال

چلو کباب بختیاری

63500 ریال

تاس کباب

39000 ریال

شنیتسل مرغ

40500 ریال

عدس پلو سلف

25000 ریال

کدو بادمجان

23000 ریال

باقلا پلو با گوشت

92000 ریال

ماهی اساتید

39000 ریال

ماکارونی

23000 ریال

چلوخورش لوبیا سلف

25000 ریال

کوکو سیب زمینی

19000 ریال

کوکو سبزی

20500 ریال

کوفته

30500 ریال

کتلت

28000 ریال

کشک بادمجان

15000 ریال

قیمه سیب زمینی

24500 ریال

قورمه سبزی

24500 ریال

آبگوشت

67500 ریال

جوجه سلف

30000 ریال

ماهی سلف

32500 ریال

کوبیده سلف

27000 ریال

لوبیا پلو سلف

27000 ریال

قیمه سیب زمینی با برنج ایرانی

28500 ریال

قورمه سبزی با برنج ایرانی

28500 ریال

لوبیا پلو ایرانی

29000 ریال

عدس پلو ایرانی

28500 ریال

کباب کتف

3800 ریال

ته چین

17500 ریال

مرغ زعفرانی

41000 ریال

میرزا قاسمی

27000 ریال

 

شرکت خدماتی

نرخ غذای ارایه شده به شرکتها به شرح ذیل می باشد

این گروه فقط می توانند 1 پرس خرید نمایند

زرشک پلو با مرغ

25500 ریال

34000 ریال

جوجه کباب

28000 ریال

36500 ریال

خورشت کرفس

20000 ریال

25000 ریال

برگ

42000 ریال

56000 ریال

بختیاری

47000 ریال

63500 ریال

تاس کباب

29000 ریال

39000 ریال

شنیتسل مرغ

30000 ریال

40500 ریال

عدس پلو سلف

20000 ریال

25000 ریال

کدو بادمجان

17000 ریال

23000 ریال

باقلاپلوبا گوشت

69000 ریال

92000 ریال

ماهی اساتید

29000 ریال

39000 ریال

ماکارونی

17000 ریال

23000 ریال

چلوخورشت لوبیا

20000 ریال

25000 ریال

کوکو سیب زمینی

15000 ریال

20500 ریال

کوکو سبزی

15000 ریال

20500 ریال

کتلت

20500 ریال

28000 ریال

کشک بادمجان

12000 ریال

15000 ریال

قورمه سبزی

20000 ریال

24500 ریال

قیمه

20000 ریال

24500 ریال

آبگوشت

50000 ریال

67500 ریال

خوراک بال مرغ

19000 ریال

26000 ریال

خوراک مرغ رژیمی

20000 ریال

35000 ریال

شنیتسل سلف

20000 ریال

35000 ریال

جوجه سلف

20000 ریال

30000 ریال

ماهی سلف

20000 ریال

32500 ریال

خوراک ماهی رژیمی

28500 ریال

38500 ریال

خوراک جوجه رژیمی

24500 ریال

33000 ریال

کوبیده سلف

20000 ریال

27000 ریال

لوبیا پلو سلف

20000 ریال

26000 ریال

ماهی ایرانی

29000 ریال

39000 ریال

قیمه ایرانی

28500 ریال

28500 ریال

شنیتسل مرغ ایرانی

30000 ریال

40500 ریال

سلف مرغ

30000 ریال

31000 ریال

کباب کتف

24500 ریال

38000 ریال

ته چین

13000 ریال

17500 ریال

مرغ زعفرانی

27000 ریال

37000 ریال

میرزا قاسمی

20000 ریال

27000 ریال

 

نرخ غذا 1 برای گروه بازنشسته

مانند گروه شرکتها محاسبه می گردد

نرخ برای گروه استاد مدعو به شرح ذیل می باشد که اساتید محترم هیئت علمی و کارشناسان آموزشی و مدیران نیز به همین قیمت می باشد.

قیمت تمام شده                             قیمت آزاد

زرشک پلو با مرغ

25500 ریال

34000 ریال

جوجه کباب

28000 ریال

36500 ریال

کرفس

21000 ریال

25000 ریال

برگ

42000 ریال

56000 ریال

بختیاری

47000 ریال

63500 ریال

تاس کباب

29000 ریال

39000 ریال

شنیتسل مرغ

29000 ریال

39000 ریال

عدس پلو سلف

18500 ریال

25500 ریال

کدو بادمجان

17000 ریال

23000 ریال

باقلا پلو با گوشت

69000 ریال

92000 ریال

ماهی قزل آلا

29000 ریال

39000 ریال

ماکارونی

17000 ریال

23000 ریال

خورشت لوبیا

18000 ریال

25000 ریال

کوکو سیب زمینی

15000 ریال

19000 ریال

کوکو سبزی

15000 ریال

20500 ریال

کوفته

22500 ریال

30500 ریال

کتلت

20500 ریال

28000 ریال

کشک بادمجان

12000 ریال

15000 ریال

قورمه سبزی سلف

18000 ریال

24500 ریال

قیمه سلف

18000 ریال

24500 ریال

آبگوشت

50000 ریال

67500 ریال

خوراک بال مرغ

19000 ریال

26000 ریال

خوراک مرغ رژیمی

28000 ریال

38000 ریال

شنیتسل سلف

26500 ریال

35000 ریال

جوجه سلف

23000 ریال

30000 ریال

ماهی سلف

24000 ریال

32500 ریال

خوراک ماهی رژیمی

28500 ریال

38500 ریال

خوراک جوجه رژیمی

25500 ریال

34500 ریال

خوراک سبزیجات رژیمی

19000 ریال

25000 ریال

کوبیده سلف

20500 ریال

27000 ریال

لوبیا پلو سلف

20000 ریال

26000 ریال

میرزا قاسمی

20000 ریال

27000 ریال

مرغ زعفرانی

31000 ریال

41000 ریال

ته چین

13000 ریال

17500 ریال

کباب کتف

24500 ریال

38000 ریال

 

دفعات مشاهده: 1436 بار   |   دفعات چاپ: 168 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 21 بار   |   0 نظر
Student Assistant
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .