:: پرسش‌های متداول ::
:: تغذیه شامل : کیفیت و کمیت غذا، کارت تغذیه ،افزایش اعتبار اینترنتی ،رزرو اینترنتی ،دستگاه غذا
# كارت غذاي من از نظر فيزيكي سالم است ولي وقتي جلوي دستگاه خريد و يا رزرو غذا مي گيرم پيغام" كاربر نامعتبر "  ظاهر مي گردد

  با سلام

كارت شما توسط اپراتور غيرفعال يا هنوز فعال نشده است


۱۳۸۹/۸/۲ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید