:: پرسش‌های متداول ::
:: تغذیه شامل : کیفیت و کمیت غذا، کارت تغذیه ،افزایش اعتبار اینترنتی ،رزرو اینترنتی ،دستگاه غذا
# با سلام ، در مورد ساعت کاری واحد کپی در سايت خوابگاه داخل منظم نيست و رسيدگي نمي شود  
بايستي از 8 صبح تا 18 فعال باشد ضمنا يكساعت از 12 تا 13 جهت ناهار و نماز تعطيل باشد
۱۳۸۹/۸/۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید