:: پرسش‌های متداول ::
:: تغذیه شامل : کیفیت و کمیت غذا، کارت تغذیه ،افزایش اعتبار اینترنتی ،رزرو اینترنتی ،دستگاه غذا
# با سلام  آیا برای دانشجویان آموزش الکترونیکی کارت سلف می دهند ؟

با سلام

به دانشجویان مجازی امکانات تغذیه ، خوابگاه و وام تعلق نمی گیرد

دفتر برنامه ریزی و انفورماتیک


۱۳۹۱/۷/۳ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید