:: پرسش‌های متداول ::
:: تغذیه شامل : کیفیت و کمیت غذا، کارت تغذیه ،افزایش اعتبار اینترنتی ،رزرو اینترنتی ،دستگاه غذا
# من برای ورود به سیستم اتوماسیون دانشجویی جهت افزایش اعتبار کارت با پیغام غلط بودن کلمه عبور یا نام کاربری مواجه میشوم برای رفع این مشکل باید به کجا مراجعه کنم و به چه کسی ؟

برای افزایش اعتبار کارت باید از صفحه اصلی  وب سایت اتوماسیون دانشجویی سلف مورد نظر را انتخاب نموده

و نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمائید.

وب سایت اتوماسیون دانشجویی برای افزایش اعتبار غذا نیست و صرفا لینک سلف های غذا در آن وجود دارد

برنامه ریزی و انفورماتیک


۱۳۹۰/۷/۱۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید